Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus tarkastelee Eurooppaa kulttuurisena, historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus tarkastelee Eurooppaa kulttuurisena, historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Alan tieteidenvälisessä tutkimuksessa korostuu ajatus alueiden, paikkojen, identiteettien, käsitysten ja arkielämän kulttuurisesta muotoutumisesta. Niin eurooppalaista menneisyyttä kuin nykyisyyttäkin tarkastellaan kriittisestä perspektiivistä. Tutkimus painottaa kulttuuriteoriaa, kulttuurintutkimuksellisia käsitteitä ja kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja. Aikaansa seuraavalla tieteenalalla tartutaan herkästi uusiin kulttuurisiin ilmiöihin ja tutkimustapoihin.