Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus

Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus tarkastelee Eurooppaa kulttuurisena, historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Alan tieteidenvälisessä tutkimuksessa korostuu ajatus alueiden, paikkojen, identiteettien, käsitysten ja arkielämän kulttuurisesta muotoutumisesta. Niin eurooppalaista menneisyyttä kuin nykyisyyttäkin tarkastellaan kriittisestä perspektiivistä. Tutkimus painottaa kulttuuriteoriaa, kulttuurintutkimuksellisia käsitteitä ja kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja. Aikaansa seuraavalla tieteenalalla tartutaan herkästi uusiin kulttuurisiin ilmiöihin ja tutkimustapoihin.

Tutkimuksen painopisteitä ovat:

  • Euroopan kulttuurintutkimus
  • Euroopan kulttuurihistoria
  • kriittinen kulttuuriteoria
  • populaari-, media- ja visuaalinen kulttuuri
  • digitaalinen kulttuuri ja sosiaalinen media
  • etnisyydet, vähemmistöt ja muuttoliikkeet
  • identiteetit ja sukupuoli
  • eurooppalaiset tilat, paikat ja alueet
  • postkoloniaaliset näkökulmat Eurooppaan
  • poliittiset muutokset ja valta Euroopassa.
Show more info
Projektit
Julkaisut