Geotieteet ja maantiede

Geotieteiden ja maantieteen tutkimuskenttä on koko maapallo aina Antarktiksen jäätiköistä suurkaupunkien vilinään. Maapalloa ja sen muuttumista ajan kuluessa tutkitaan muun muassa kaupunkien ja valtioiden alueellisen erilaistumisen, pitkäaikaisten ympäristömuutosten, mannerlaattojen liikkeiden sekä maapallon rakenteiden ja kehityksen kautta.
Tutkimusyksiköt ja tiedekasvatus
Geotieteet ja maantiede - Antarktikselta suurkaupunkien vilinään
Uutiset
Tutkimusinfrastruktuurit

Geotieteiden ja maantieteen osastolla on moderneja tutkimuslaboratorioita, aineistotietokantoja sekä kansallinen seisminen havaintoasemaverkko. Osastomme laboratoriot palvelevat tutkimusryhmiä ja tarjoavat analyysipalveluita eri tarkoituksiin. Osa laboratorioista tuottaa myös aineistoja ja aikasarjoja, joita hyödynnetään osaston tutkimuksessa ja opetuksessa.

Kenian Taitavuorilla sijaitsevan Helsingin yliopiston monitieteisen  Taitan tutkimusaseman (Taita Research Station) toimintaa johdetaan ja koordinoidaan osastoltamme.

Osastomme koordinoi suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten osallistumista eurooppalaiseen EPOS (European Plate Observing System) tutkimusinfrastruktuuriin. Suomen EPOS-yhteisö, FIN-EPOS, ylläpitää kiinteän maan geofysiikan havaintoasemia ja laboratorioita Suomessa.