Geotieteiden ja maantieteen osaston työkenttänä on koko maapallo aina Antarktiksen jäätiköistä suurkaupunkien vilinään. Osasto koostuu seuraavista jaoksista, instituuteista ja tutkimusasemista:

  • Biogeotieteen jaos
  • Geologian ja geofysiikan jaos
  • Kaupunki-, ympäristö- ja suunnittelumaantieteen sekä alueiden tutkimuksen jaos
  • Seismologian instituutti
  • Kaupunkitutkimusinstituutti (KATI)
  • TAITAn tutkimusasema

Tutkimuksen kohteena on maapallo ja sen muuttuminen ajan kuluessa. Tätä tutkitaan niin kaupunkien ja valtioiden alueellisen erilaistumisen, pitkäaikaisten ympäristömuutosten, mannerlaattojen liikkeiden sekä maapallon rakenteiden ja kehityksen kautta. Korkeatasoisia tutkimuksia tehdään ajanmukaisissa tutkimuslaboratorioissa, kenttäasemilla, observatoriossa sekä maastossa ja kaupungeissa yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Tervetuloa geotieteiden ja maantieteen osastolle tutkimaan ja opiskelemaan!

Annakaisa Korja                 ja                   Sami Moisio
Osaston johtaja                                        Osaston varajohtaja