Geotieteet ja maantiede
Geotieteiden ja maantieteen tutkimuskenttä on koko maapallo aina Antarktiksen jäätiköistä suurkaupunkien vilinään. Maapalloa ja sen muuttumista ajan kuluessa tutkitaan muun muassa kaupunkien ja valtioiden alueellisen erilaistumisen, pitkäaikaisten ympäristömuutosten, mannerlaattojen liikkeiden sekä maapallon rakenteiden ja kehityksen kautta.
Tutkimusyksiköt ja tiedekasvatus
Uutiset
Tutkimuslaboratoriot ja -asemat

Geotieteiden ja maantieteen osastolla on moderneja tutkimuslaboratorioita ja aineistotietokantoja, tutkimusasemia sekä kansallinen seisminen havaintoasemaverkko. Laboratoriot palvelevat tutkimusryhmiä ja tarjoavat analyysipalveluita eri tarkoituksiin. Osa laboratorioista tuottaa myös aineistoja ja aikasarjoja, joita hyödynnetään osaston tutkimuksessa ja opetuksessa.

Tutkimusasemamme Kenian Taitavuoristossa on perustettu 2011, ja sen merkitys paikallisten olosuhteiden ja muutosten tutkimuksessa on merkittävä myös kansainvälisesti.