Oppimistutkimus ja kasvatuspsykologia

Tutkimusyhteisön tutkimuksen kohteena ovat oppiminen ja siihen liittyvät vuorovaikutustilanteet, oppimisen itsesäätely, yksilölliset oppimispolut ja hyvinvointi eri ikäryhmissä ja oppimisympäristöissä, mukaan lukien digitaaliset ja teknologia-avusteiset ympäristöt.

Kasvua, kehitystä ja yksilöllisiä ominaisuuksia, sekä oppimiseen liittyvää motivaatiota ja emootioita, sekä näiden yhteyttä hyvinvointiin tutkitaan oppimisen dynamiikkaa selittävinä suojaavina ja altistavina tekijöinä. Oppimisen monipuolinen tukeminen, erilaiset opetuksen ja pedagogisten käytäntöjen tutkimus ovat myös olennainen osa yhteisön tutkimusta.

Yhteyshenkilöt: Katja Upadyaya ja Janica Vinni-Laakso