Ekosysteemit ja ympäristö

Laaja-alainen ja monitieteinen Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä sekä vaikutusten yhteiskunnallisia heijasteita. Tutkijamme etsivät ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Ympäristötieteen tutkimustietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnassa hillitsemään ilmastonmuutosta, vaalimaan luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjä niin, että luonto ja ihminen voivat hyvin.
Tutkimuksen painopistealueet
  • arktiset alueet,
  • meri- ja makean veden ekosysteemit,
  • kaupungit.

Kuhunkin tutkimuksen painopistealaan liittyvät YK:n ympäristön kestävän kehityksen tavoitteet.

Arktisten alueiden tutkimus

Arktisten alueiden tutkimus painottuu sekä pitkän aikavälin ilmastovaihteluihin että viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen syihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ekosysteemeissä.

Tutkimuksessa keskeistä on mm. merijään biogeokemia ja ekologia, hiilen ja typen kierrot arktisilla alueilla, sekä luonnon ekosysteemien, sosioekologisten systeemien ja luonnonvarojen käytön kehittyminen pitkällä aikavälillä.

Meri- ja makean veden ekosysteemien tutkimus

Meri- ja makean veden ekosysteemien tutkimus keskittyy etenkin rannikko- ja sisävesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan mukaan lukien ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen vaikutukset akvaattisten ekosysteemien monimuotoisuuteen.

Arvioimme myös kalastuksen ja laivaliikenteen aiheuttamia ympäristöriskejä sekä tutkimme valuma-alueilla tapahtuvia ihmisen aiheuttamia muutoksia.

 

Kaupunkitutkimus

Kaupunkitutkimuksen tavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen. Tutkimuksen keskiössä on kaupunkien ympäristöhallinta liittyen etenkin ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, sekä mekanismit, jotka säätelevät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja viheralueiden tuottamia ekosysteemipalveluja.

Lisäksi tutkimme mm. sosiaalisia arvoja, ympäristöoikeudenmukaisuutta ja subjektiivista hyvinvointia.

 

Vahvuudet

Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman vahvuuksia ovat muun muassa 

  • aktiiviset ryhmät, jotka tekevät ensiluokkaista tieteellistä tutkimusta
  • tutkijoidemme tekemä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa maailmanluokan tiede
  • kenttäasemat laadukkaine tutkimuksen ja opetuksen alustoineen Itämereltä Arktikselle
  • menestyksekäs ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen
  • monipuolinen julkaisutoiminta
Tutkimusohjelman johtajat

Johtaja Sirkku Juhola ja varajohtaja Jussi Eronen

Vuonna 2022
Yh­teis­työ

Tutkimusryhmillämme on läheiset yhteydet tutkimusverkostoihin niin Helsingin yliopistossa kuin kansainvälisestikin. Yhteistyötahoihin kuuluvat muun muassa Aalto yliopisto, Aucklandin yliopisto (Uusi-Seelanti), Tukholman yliopisto, University of Arctic (UIA) -verkoston yliopistot, Kiinan tiedeakatemia (the Chinese Academy of Sciences) sekä Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).  

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Helsingin, Lahden ja Kotkan kaupungit, sekä muut tutkimusta tukevat ja rahoittavat tahot, kuten Nottbeckin säätiö, Onni Talaan säätiö, R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö sr, Svenska Kulturfonden, Päijät-Hämeen Vesijärvi-säätiö, Hangon satama ja Viking Line.

Koulutus

Opetuksemme perustuu tutkimukseen ja tutkijamme osallistuvat opetukseen kandi- ja maisteriohjelmissa sekä tutkijakoulujen tohtoriohjelmissa.