Museologian tavoitteena on toisaalta tukea ja kehittää museoalan ammattilaisuutta. Toisaalta sen tehtävänä on selvittää yhden keskeisen kulttuuri-instituution merkitystä länsimaisessa maailmankuvassa. Museologia toimii läheisessä yhteistyössä eri museoiden kanssa ja on siten hyvin käytännönläheinen tieteenala.