Museologia

Museologian tavoitteena on toisaalta tukea ja kehittää museoalan ammattilaisuutta. Toisaalta sen tehtävänä on selvittää yhden keskeisen kulttuuri-instituution merkitystä länsimaisessa maailmankuvassa. Museologia toimii läheisessä yhteistyössä eri museoiden kanssa ja on siten hyvin käytännönläheinen tieteenala.

Museologia tutkii museoita sekä museotyön käytäntöjä ja tulkintaa Museotyön arkea lähellä oleva tutkimus pohtii museotyön menetelmiä. Sen piiriin kuuluvat myös museo-opetus, etiikkaa ja projektinhallintaa sekä museoinstituutiota ja -toimintaa koskevat teoriat.

Show more info
Projektit
Julkaisut