La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan tut­ki­mus

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen kohteena on monimuotoinen ja kulttuuriperinteeltään rikas, heterogeeninen maanosa. Maanosan erityispiirteiden kautta huomio kiinnittyy myös globaaleihin teemoihin kuten historiallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä kehitysproblematiikkaan, ympäristöön ja kulttuuriin.