Latinalaisen Amerikan tutkimus

Latinalaisen Amerikan tutkimus on monitieteistä ja monimetodologista alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimusta.

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen kohteena on monimuotoinen ja kulttuuriperinteeltään rikas, heterogeeninen maanosa. Maanosan erityispiirteiden kautta huomio kiinnittyy myös globaaleihin teemoihin kuten historiallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä kehitysproblematiikkaan, ympäristöön ja kulttuuriin.

Show more info
Julkaisut