Kasvatus, opetus ja opettajankoulutus
Tutkimusyhteisö kokoaa yhteen kasvatuksen, opetuksen ja opettajankoulutuksen kysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä.

Tutkimusyhteisö kokoaa yhteen kasvatuksen, opetuksen ja opettajankoulutuksen kysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä. Tarkastelukulmia on useita: kasvatuksen ja koulutuksen rakentuminen, koulupedagogiikka, opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kysymykset, opetussuunnitelmatutkimus (curriculum studies), opetus–opiskelu–oppimisprosessi, opetuksen etiikka, moni-/interkulttuurisuus, mediakasvatus sekä opettajan ammatillisen kehittymisen jatkumo perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksena, varhaiskasvatuksen, esi-ja alkuopetuksen, taito- ja taideaineiden tutkimus, taiteiden ja kulttuurin tutkimus sekä uudet oppimisympäristöt ja opetusteknologia.

Yhteyshenkilö: Katriina Maaranen