Unkarin kieli ja kulttuuri

Unkarin kieli ja moni-ilmeinen kulttuuri tarjoavat runsaasti tutkimusaiheita.

Unkarin tutkimuksella eli hungarologialla on Suomessa merkittävä perinne ja se on usein monitieteellistä. Unkari-Suomi-suhteiden pitkä historia ja itäisen Keski-Euroopan yhteiskuntien muuttuminen ovat luoneet laajan pohjan kahden maan välisen yhteistyön nykyiselle nopealle kehitykselle. 

Show more info
Julkaisut