Matematiikan ja tilastotieteen laitos on Suomen suurin matemaattisten tieteiden yliopistolaitos. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimustoiminta on monipuolista ja monissa arvioinneissa sen tutkimustyö on saanut korkeimpia pisteitä. Laitoksella on vilkasta yhteistyötä muiden korkeakoulujen sekä monien sektoritutkimuslaitosten kanssa koti ja ulkomailla.  Laitos kuuluu matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja sijaitsee Exactumissa, Kumpulan kampuksella.