Ar­keo­lo­gia

Arkeologia on monien erikoisalojen muodostama kokonaisuus. Arkeologiassa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Arkeologian keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä. Arkeologisen tutkimuksen yhteys sosiaalitieteisiin johtuu siitä, että tutkimuksen kohteena ovat menneen ajan kulttuurit. Arkeologian erikoisaloja ovat mm. klassinen arkeologia, meriarkeologia, bioarkeologia kuten osteologia tai arkeobotaniikka, historiallisen ajan arkeologia ja keskiajan arkeologia. 
Helsingin yliopistossa voi erikoistua myös meriarkeologiaan.

Klassillisessa arkeologiassa tutkitaan Välimeren alueen kreikkalais-roomalaista kulttuuria, sen esineistöä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maantieteellisesti ydinalueita ovat nykyinen Kreikka ja Italia, joiden kulttuuripiiri vaihteli ajasta toiseen; idässä siihen kuuluivat hellenistiset valtakunnat ja varhaisen Bysantin maailma, lännessä koko keisariajan Rooman imperiumi. Laaja-alaisuutensa vuoksi klassillista arkeologiaa voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, joka liittyy sekä kulloiseenkin aikaan ja paikkaan että tutkittavan kohteen luonteeseen.

VH
Volker
Heyd
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

ML
Mika
Lavento
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Suzie
Thomas
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Sosiologia, Muut humanistiset tieteet

Antti
Lahelma
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

RR
Riitta
Rainio
akatemiatutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Taiteiden tutkimus, Historia ja arkeologia

Rick
Bonnie
yliopistotutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

ML
Marta
Lorenzon
yliopistotutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Arkkitehtuuri, Geotieteet, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

AW
Anna
Wessman
yliopistotutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Karin
Hemmann
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Eläinlääketiede

Tuija
Kirkinen
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Marko
Marila
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Filosofia, Muut humanistiset tieteet, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

BP
Bianca
Preda-Balanica
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

WP
Wesa-Matti
Perttola
tohtorikoulutettava
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia