Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet

Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelma (MIBS) tutkii biomolekyylejä, viruksia, mikrobeja, eläinsoluja, kudoksia, elinjärjestelmiä ja eliöitä. Ohjelma yhdistää kokeellisia biotieteiden aloja, kuten biokemiaa, genetiikkaa, rakennebiologiaa, solu- ja kehitysbiologiaa, virologiaa ja mikrobiologiaa sekä neurotiedettä ja fysiologiaa.

Tutkijamme keskittyvät elämän molekulaarisiin ja mekanistisiin perusteisiin.

Tutkimuksemme tarkastelee muun muassa virusten ominaisuuksia ja immuunipuolustuksen mekanismeja, aineenvaihdunnan säätelyä ja kudosten välistä tasapainotilaa sekä hermoston kehitystä ja toimintaa. Elämän perusteiden ymmärtämisen lisäksi nämä tutkimusalueet ovat tärkeitä ihmisten terveydelle muun muassa tarttuvien tautien, aineenvaihduntahäiriöiden ja syövän sekä aivosairauksien ja mielenterveyden kannalta.

 

Tutkimuksen painopistealueet

  • rakennebiologia ja virologia
  • solu- ja kehitysbiologia
  • genetiikka ja genomiikka
  • neurobiologia.
Vahvuudet

Molekulaaristen ja integratiivisten biotieteiden tutkimusohjelman vahvuuksia ovat muun muassa 

  • korkealuokkainen kansainvälisen tason tutkimus ja julkaisutoiminta ohjelman painopistealueilla
  • nuorten tutkijoiden aktiivinen rekrytointi ja tuki
  • nykyaikaiset tutkimusinfrastruktuurit ja vuorovaikutus muiden biotieteiden yksiköiden kanssa.
Tutkimusohjelman johtajat

Johtaja Juha Partanen ja varajohtaja Ville Hietakangas

Vuonna 2022
Yhteistyö

Tutkimusryhmiemme menetelmäosaaminen on laaja-alaista ja vahvaa, ja niillä on läheiset yhteydet tutkimusverkostoihin niin Helsingin yliopistossa kuin kansainvälisestikin.

Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö:The Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism

Koulutus

Opetuksemme perustuu tutkimukseen ja tutkijamme osallistuvat opetukseen kandi- ja maisteriohjelmissa sekä tutkijakoulujen tohtoriohjelmissa.