Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet

Tutkimme elämän molekyyli- ja solutason perustaa ja sen toiminnan mekanismeja. Tutkimuskohteitamme ovat virukset, mikrobit, eläinsolut, kudokset, elinjärjestelmät ja eliöt. Tutkimusohjelmamme yhdistää kokeellisia biotieteiden aloja, kuten biokemiaa, rakennebiologiaa, genetiikkaa, solu- ja kehitysbiologiaa, mikrobiologiaa, neurotieteitä ja fysiologiaa.

Ohjelmamme koostuu noin 30 tutkimusryhmästä, joissa työskentelee yhteensä yli 60 tutkijaa. Tutkimusryhmillämme on vahva ja laaja-alainen menetelmäosaaminen ja ne ovat verkottuneet hyvin muihin tämän alan tutkimusyhteisöihin ja –ohjelmiin HY:ssa ja sen ulkopuolella (ml. Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus, HiLIFE, HELSUS, Instruct-FI, SA huippuyksiköt).

Tutkijamme osallistuvat opetukseen HY:n kandidaatti- ja maisteriohjelmissa sekä tohtorikoulutukseen biotieteiden tohtoriohjelmissa:

  • Biologian ja Molekyylibiotieteiden kandiohjelmat
  • Genetiikan ja molekyylibiotieteiden, Neurotieteiden sekä Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmat
  • tohtoriohjelmat: Integroivien biotieteet (ILS), Mikrobiologia ja mikrobibiotekniikka (MBDP), sekä Aivot ja mieli (B&M) .