Bakteriologian ja immunologian osasto

Bakteriologialla ja immunologialla tutkitaan mikrobeja, luontaista ja adaptiivista immuniteettia sekä isännän ja mikrobien välisiä vuorovaikutuksia. Saaduilla tiedoilla pyritään selvittämään tautien patogeneesiä ja kehittämään innovatiivista immunologista ja mikrobiologista diagnostiikkaa.
Opiskelu

Perusopetuksessa syvennytään ihmisiä infektoiviin bakteereihin, sieniin ja parasiitteihin sekä niiden hoidossa käytettäviin lääkkeisiin. Immunologiassa perehdytään ihmisen puolustusjärjestelmien tehtäviin, mekanismeihin ja merkitykseen erilaisissa tautitilanteissa. Käymme läpi myös rokotukset ja uusien immunologisten hoitojen taustalla olevat periaatteet. Viimeisellä kurssilla käydään läpi tärkeimpien infektiotautien ja immuunitautien patofysiologia, diagnostiikka ja hoidon perusteet.

Osastolla olevat tutkimusryhmät tarjoavat mahdollisuuksia syventävien opintojen suorittamiseen omilla tutkimusalueillaan. Syventävät opinnot voi suorittaa esim. erillisinä tutkimusprojekteina tai perehtymällä luovasti ja kirjoittamalla katsauksen jostain tärkeästä aihealueesta.

Osasto järjestää Kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutuksen, josta suurin osa suoritetaan käytännössä HUSLABin laboratorioissa.

Tutkimus

Bakteriologialla ja immunologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • immunologiset tunnistusmekanismit ja niiden virheet
  • autoimmuunitautien patogeneesi ja diagnostiikka
  • mikrobien ja isännän vuorovaikutukset, mikrobien virulenssimekanismit, bakteriofagit
  • genomien avaamisen hyödyntäminen (genomiikka, proteomiikka, systeemibiologia, funktiotutkimukset)
  • infektiotautien patogeneettiset mekanismit, tulehdusten merkitys systeemitaudeissa
  • uudet infektiouhkat
  • mikrobiomi
  • immunotoksikologia ja allergiat
  • mikrobidiagnostiikka ja
  • uusien hoitomenetelmien kehittäminen ja rokotusmahdollisuuksien tutkiminen.

Julkaisut

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Seppo Meri

seppo.meri@helsinki.fi

PL 21 (Haartmaninkatu 3)

00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 21 (Haartmaninkatu 3)

00014 Helsingin yliopisto