Koulutus ja yhteiskunta

Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö perustuu yhteiskuntatieteelliselle koulutussosiologian, koulutuspolitiikan, kasvatusfilosofian, kulttuurintutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen lähestymistavoille sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmille.

Yksikkö on poikki- ja monitieteinen ja sen fokus ulottuu varhaiskasvatuksesta peruskouluun, koulutussiirtymiin, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen sekä ja työelämään ja kestävän arjen kysymyksiin. Yksikössä vahvistetaan yhteiskuntatieteellistä ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta tarkastelemalla koulutuksen ja yhteiskunnallisten muutosten välisiä suhteita ja niiden seurauksia sekä taustalla vaikuttavia agendoja, kehitetään tapoja opettaa ja ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhteyshenkilöt: Kristiina Brunila ja Janne Varjo