Koulutus ja yhteiskunta
Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö perustuu koulutussosiologian, koulutuspolitiikan, kulttuurintutkimuksen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmille

Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö perustuu koulutussosiologian, koulutuspolitiikan, kulttuurintutkimuksen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmille. Yksikkö on poikki- ja monitieteinen ja sen fokus ulottuu varhaiskasvatuksesta peruskouluun, korkeakoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja työelämään. Yksikössä vahvistetaan yhteiskuntatieteellistä ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta, kehitetään innostavia tapoja opettaa ja ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhteyshenkilöt: Kristiina Brunila ja Janne Varjo