Koulutus ja yhteiskunta
Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisön ytimessä ovat yhteiskuntatieteelliset lähestymistavat kasvatuksen ja koulutuksen tutkimiseen: kasvatussosiologia, koulutuspolitiikka, kasvatusfilosofia, kulttuurintutkimus, sukupuolentutkimus, nuoriso- ja lapsuudentutkimus sekä koulutuksen tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimus.

Koulutus ja yhteiskunta - tutkimusyhteisö vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista ja yhteiskuntatieteellistä ymmärrystä tutkimalla kasvatuksen ja koulutuksen sekä yhteiskunnallisten muutosten välisiä suhteita – niiden taustalla olevia olettamuksia sekä niistä johtuvia vaikutuksia.

Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa:

 • Koulutuksen markkinoituminen/markkinoistuminen ja yksityistyminen
 • Koulutuksen hallinnan ja politiikan muutokset
 • Koulutuksen ennakoidut ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet
 • Koulutuksen psykologisoituminen ja terapeuttinen eetos
 • Koulutuspolitiikan käytännöt ja eriarvoisuudet, kuten rasismi, seksismi, naisviha, kyvykkyys, homo- ja transfobia sekä köyhyys
 • Demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö
 • Kognitiivinen, affektiivinen ja akateeminen kapitalismi koulutuksessa
 • Koulutusjärjestelmien hallinta
 • Väestömuutokset ja koulutuksen järjestäminen
 • Vertaileva koulutustutkimus
 • Koulutuksen yhteiskuntahistoria

Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisössä sovelletaan ja kehitetään uusia ja edistyneempiä metodologisia lähestymistapoja, kuten diskursiivisia, affektiivisia ja dekonstruktiivisia lähestymistapoja, narratiivisia ja nomadisia tulokulmia, etnografiaa, genealogiaa ja politiikka-analyysia.

Yhteyshenkilöt: Kristiina Brunila ja Janne Varjo