Sosiaalityö Nathan Anderson

Sosiaalityön tieteenala tutkii ihmisten hyvinvointia ja siihen vaikuttamista. Sosiaalityön tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yhteiskunnallisista olosuhteista, joissa yksilöt ja yhteisöt toimivat.  Huomio kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä niiden toteutumiseen ihmisten arkielämässä. Tutkimuksen kohteena ovat ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytykset, arkielämän jatkuvuudet ja katkokset sekä sosiaalialan ammatit ja instituutiot.