Sosiaalityö

Sosiaalityö Nathan Anderson

Sosiaalityön tieteenala tutkii ihmisten hyvinvointia ja siihen vaikuttamista. Sosiaalityön tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yhteiskunnallisista olosuhteista, joissa yksilöt ja yhteisöt toimivat.  Huomio kiinnittyy erityisesti yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä niiden toteutumiseen ihmisten arkielämässä. Tutkimuksen kohteena ovat ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytykset, arkielämän jatkuvuudet ja katkokset sekä sosiaalialan ammatit ja instituutiot. 

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan tutkimustoiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden taustoihin. Tutkimusteemoja ovat muun muassa hyvinvointi elämänkulun eri vaiheissa, relationaalisuus ja yhteisöjen toiminta sekä sosiaaliset ongelmat ja arkielämän haasteet.

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan erityinen vahvuusalue on käytäntötutkimus, jossa sosiaalipalvelujen kehittäminen, uuden tiedon tuottaminen ja akateeminen opetus kietoutuvat yhteen. Käytäntötutkimus tuottaa yhteiskuntaa ja sosiaalialan käytännön työtä palvelevaa tietoa ja menetelmällistä osaamista siten, että tutkimusprosessin eri vaiheet rakennetaan innovatiiviselle tietoperustalle ja toteutetaan yhteistoiminnassa akateemisten tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken.

Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat mm. sote-uudistus ja sen vaikutukset, maahanmuuttajien kotoutuminen, lasten ja perheiden palvelujen toimivuus sekä vanhusten syrjäytyminen.

Sosiaalityön tieteenalan tutkijat toimivat useissa tutkimushankkeissa. Tieteenalan kaikki tutkimushankkeet löydät tutkimusportaalista. Sieltä löytyvät löytyvät myös henkilöstön julkaisut.

  • Teorian ja käytännön yhteys ammatillisen osaamisen kehittymisessä (KäyTe), Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen, 2015–
  • Sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset huoltoriitojen ratkaisuissa, Aino Kääriäinen
  • Tutkimus lastensuojelun deinstitutionalisaatiosta Venäjällä, Suomen Akatemia, Koneen Säätiö, Maija Jäppinen, 2016–
  • Diskurssianalyyttinen tutkimus yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavista tulkinnoista, Koneen Säätiö, Maija Jäppinen, 2017–2020 
  • Tutkimus ’maahanmuuttajaperheistä’ moraalisena ja sosiaalisena kategoriana sosiaalityössä, Maija Jäppinen
  • Tutkimus ikääntyneiden miesten yhteisöllisyydestä tehdaspaikkakunnalla, Marjaana Seppänen
  • Vanhusten syrjäytyminen – Reducing Old age eclusion, European Cooperation in Science and Technology (COST), Marjaana Seppänen
  • Kuoleman relationaalisuus – ikääntyvä ja omainen kuoleman äärellä, Koneen Säätiö, Marjaana Seppänen, 2016–
  • Monialainen tutkimus Helsingin jälkihuoltonuorten hyvinvoinnista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä. Tutkimusaineistona mm. asiakaskirjaukset sekä asiantuntijoiden haastattelut. Tutkimuksessa kuvataan suunnitelmista ilmeneviä tuen tarpeita ja analysoidaan tiimien toimintaa sekä jälkihuollon johtamista. Mirja Satka
  • Sosiaalityö Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentällä 1950–1958. Tutkimuksessa analysoidaan monialaisen yhteistyön jännitteitä sosiaalityöntekijän näkökulmasta arkistoaineistojen valossa. Mirja Satka

Sosiaalityön tieteenalan keskeisiä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rakenteita ovat Heikki Waris -instituutti ja Matilda Wrede -instituutti sekä pääkaupunkiseudun Praksis-verkosto, joissa Helsingin yliopisto toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, HUS:n, sosiaalialan osaamiskeskusten ja kansalaisjärjestöjen kuten Kalliolan Setlementin ja Osallisuuden aika ry:n kanssa. Tärkeitä tutkimuksen ja kehittämisen  yhteistyötahoja ovat myös THL, Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskukset ja FSKC.

Sosiaalityön posti- ja käyntiosoite

PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa medialle

Viestinnän yhteystiedot