Oikeuslääketieteen osasto

Osastolla suoritetaan oikeuslääketieteen alaan kuuluvaa tai siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja annetaan peruskoulutusta lääketieteen opiskelijoille, erikoislääkärikoulutusta oikeuslääketieteen alalle erikoistuville lääkäreille, koulutusta oikeushammaslääketieteen erityispätevyyttä suorittaville hammaslääkäreille ja tieteellistä jatkokoulutusta.
Opiskelu

Osastolla annetaan vuosittain lääketieteen opiskelijoiden perusopetusta, joka sijoittuu lukuvuodelle L5. Lisäksi osastolla annetaan oikeuslääketieteen opetusta osana kansainvälistä opetusta.

Osastolla tarjotaan oikeuspatologiaan, oikeustoksikologiaan, oikeusbiologiaan, kliiniseen oikeuslääketieteeseen sekä oikeushammaslääketieteeseen liittyviä syventävien opintojen ja muiden opinnäytetöiden ohjausta.

Kontaktihenkilöt

  • Professori Ilkka Ojanperä: oikeustoksikologia, huumetestaus
  • Professori Antti Sajantila: oikeuspatologia, oikeusbiologia, kliininen oikeuslääketiede
  • Oikeushammaslääkäri, HLT Olli Varkkola: oikeushammaslääketiede

Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osasto vastaa erikoislääkärikoulutuksesta, jonka tavoitteena on monipuolisesti sivistynyt ja ammattimaisesti koulutettu oikeuslääketieteen erikoislääkäri.

Oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutus kestää vähintään 5 vuotta. Palvelu jakautuu 9 kk terveyskeskuspalveluun ja vähintään 4 v 3 kk pituiseen erikoisalan määrittelemään koulutukseen.

Erikoisalan määrittelemä koulutus sisältää runkokoulutuksen  ja eriytyvän koulutuksen. Runkokoulutus tapahtuu oikeuspatologian ja patologian alalla, josta vähintään 6 kk tulee suorittaa patologian yksikössä. Eriytyvä koulutus tapahtuu oikeuslääketieteen osastossa tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkintäyksikössä. Eriytyvän koulutuksen aikana erikoistuva suorittaa ohjatusti oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia, osallistuu kliinisen oikeuslääketieteen päivystystoimintaan, lääketieteen perusopetukseen, tutkimustyöhön ja kouluttavan yksikön muuhun toimintaan.

Tutkimus

Osastolla tehdään forensisiin tieteisiin liittyvää oikeuslääketieteen, oikeustoksikologian ja oikeusgenetiikan tutkimusta.

Tutkimuksen yhteyshenkilöt:

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Ilkka Ojanperä

ilkka.ojanpera@helsinki.fi

PL 21 (Haartmaninkatu 3)

00014 Helsingin yliopisto

Ope­tuk­sen vas­tuu­pro­fes­so­ri

professori Antti Sajantila

antti.sajantila@helsinki.fi

Osoi­te

PL 21 (Haartmaninkatu 3)

00014 Helsingin yliopisto