Elintarvike- ja ravitsemustieteet

Ruoka on välttämätöntä ja jokapäiväistä. Edistämme kestävää ruokajärjestelmää, joka mahdollistaa ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin. Elintarvikkeiden teknologinen, kemiallinen ja aisteilla koettu laatu, turvallisuus ja hyvä ravitsemus ovat keskeisiä toiminnassamme.

Vastaamme ruokajärjestelmän kestävyyden haasteisiin tutkimalla ja kehittämällä elintarvikkeiden raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä entistä terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirryttäessä. Tutkitulle tiedolle ruoasta, ruokavalioista, niiden terveysvaikutuksista ja kuluttajaryhmien erityistarpeista on muuttuvassa yhteiskunnassamme aiempaa suurempi tarve.

Meillä on vahva osaaminen tutkittaessa eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, ravitsemusta ja ravinnon merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Tutkimme laajasti erilaisten biologisten materiaalien, mukaan lukien sivuvirtojen ominaisuuksia elintarvikkeiden ainesosina, elintarvikkeina ja pakkausmateriaaleina.

Bioprosessointi on myös vahva osaamisalueemme. Kotimaisten raaka-aineiden fysikaalisten ominaisuuksien ja kemiallisten reaktioiden hallinta ruoantuotannon ja jakeluketjun aikana mahdollistavat ruoan rakenteiden kehittämisen, säilyvyyden ja turvallisuuden varmistamisen ja aistittavien ominaisuuksien muokkaamisen. Ruokahävikin minimointi sekä ruokaturva ovat tärkeä osa tutkimustyötämme.

Käytettävissämme ovat ajanmukaiset koetehtaat ja mittausmenetelmät. Arvostamme monitieteisyyttä ja rakentavaa yhteistyötä elintarviketeollisuuden ja tutkimuskumppaneiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Haluamme olla mukana nostamassa Suomea edelläkävijän rooliin siirtymisessä kohti terveellistä ja kestävää globaalia ruokajärjestelmää - Suomen ruokatutkimuksen ja –innovoinnin strategia 2021-2035.

Osaamistamme hyödynnetään myös laajalti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa koskien ruoan laatua, turvallisuutta ja vaikutusta terveyteen. Osallistumme asiantuntijoina esimerkiksi kansallisten ja pohjoismaisten ravitsemussuositusten laatimiseen sekä elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen Euroopan yhteisössä.

Meillä on kansallisesti merkittävä tehtävä tulevaisuuden ruoka-alan osaajien kouluttajana. Vastaamme elintarvikealan koulutusohjelmista ja osallistumme aktiivisesti tohtorikoulutukseen. Elintarvikeala on hyvä ja varma työllistäjä.

 

Vastaamme koulutusohjelmista