Pohjoismaiset kielet

Helsingin yliopistossa pohjoismaisten kielten tutkimuksessa on vahva traditio monikielisyyden ja variaation tutkimuksessa. Vähemmistökielet, kielikontaktit, kielipolitiikka, murteet ja puhekielen variaatio ovat tärkeitä tutkimuskohteita. Myös toisen kielen oppimista ja käyttöä tutkitaan laajasti.

Tutkimuksen painopisteitä ovat

  • vuorovaikutuksen tutkimus
  • kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi
  • kielikontaktit, muutos ja vaihtelu
  • kielitypologia ja historiallinen kielitiede
  • monikielisyys ja variaatio
  • kirjoitetun kielen kehitys
Hanna
Lehti-Eklund
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

Jan
Lindström
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

RE
Reynir
Eggertsson
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

MG
Maria
Green-Vänttinen
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

AH
Anne
Huhtala
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kasvatustieteet, Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, Muut

MH
Martina Linnea
Huhtamäki
tutkijatohtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

JL
Jannika
Lassus
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

Therese
Lindström Tiedemann
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

Lieselott
Nordman
yliopistonlehtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet

JF
Johan
Franzon
yliopisto-opettaja
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus, Kielitieteet

ET
Eveliina
Tolvanen
tutkijatohtori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet