Pohjoismaiset kielet

Ruotsi, norja, tanska, islanti ja fääri ovat pohjoismaisia kieliä. Tieteenalalla pohjoismaiset kielet tutkitaan ensisijaisesti ruotsin kieltä, mutta myös pohjoismaisia naapurikieliä tanskaa, norjaa, islantia ja fääriä. Tutkimusta tehdään erilaisista kielitieteellisistä näkökulmista ja eri aineistoja hyödyntäen. Tutkimuksemme käsittelee tutkimuskysymyksiä, joilla on kytkös kielten yhteiskunnalliseen asemaan, yksilön kielenkäyttöön, kielen oppimiseen, kielten asemaan opetuksessa, ruotsiin toisena kielenä, ruotsiin ammattikielenä, pohjoismaisiin naapurikieliin ja pohjoismaisiin kieliin kielihistoriallisesta näkökulmasta.

Pohjoismaisten kielten tutkimuksella Helsingin yliopistossa on vahva perinne monikielisyyden ja kielellisen vaihtelun tutkimuksessa ruotsin kielen alueella ja pohjoismaisella kielialueella. Meitä kiinnostavat yhteiskunnallisesti merkittävät tutkimuskysymykset, joten tärkeitä tutkimuksen kohteita ovat ruotsin kieli Suomessa, vähemmistökielet, kielikontaktit, kielipolitiikka sekä vaihtelu puhe- ja kirjoituskielessä. Myös ruotsin opetus ja ruotsi toisena kielenä ovat relevantteja tutkimusalueita meille, joiden työ koskee ruotsin kieltä Suomessa.

Tutkimusaiheitamme:

 • pohjoismaiset kielet toisena kielenä
 • suomenruotsalainen viittomakieli
 • monikielisyys ja kotouttaminen
 • kielioppi ja metalingvistinen tieto
 • historiallinen kielioppi ja kielihistoria
 • kielelliset maisemat
 • materiaalifilologia
 • multimodaaliset tekstit ja tekstikäytänteet
 • keskustelu ja sosiaalinen vuorovaikutus
 • kielen oppiminen ja opetus
 • kielikontaktit ja kielellinen vaihtelu
 • kielipolitiikka ja normit
 • kääntäminen

Pohjoismaisten kielten tieteenalavastaavana toimii Jannika Lassus. Mikäli organisaatiossasi on kiinnostusta tutkimusyhteistyöhön, voit ottaa yhteyttä tieteenalavastaavaan tai suoraan tutkijoihimme. Koulut ja muut tahot, jotka haluavat tulla tutustumaan toimintaamme, voivat ottaa yhteyttä (ruotsiksi tai englanniksi) Therese Lindström Tiedemanniin.

Osallistumme myös aktiivisesti hankkeisiin ja luottamustehtäviin, joilla on vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Tällaisia ovat esimerkiksi jäsenyydet eri kielilautakunnissa, ylioppilastutkintotyö, eri kielitutkintotehtävät, yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä muut yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät, joissa voimme soveltaa tutkimukseen perustuvaa tietoamme. Osa näistä hankkeista ja tehtävistä esitellään tutkijoidemme sivuilla, osa taas käy ilmi tutkijoiden cv- ja aktiviteettilistauksista.

Voit tutustua meihin katsomalla ruotsinkielisiä esittelyvideoitamme:

Video (15 minuuttia) kielten ja kirjallisuuksien opiskelusta Video (1 minuutti) pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien opiskelusta Video (3 minuuttia) pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien opiskelusta
Ihmiset
Show more info
Show more info
Show more info
Projektit
Julkaisut