Pohjoismaiset kielet

Helsingin yliopistossa pohjoismaisten kielten tutkimuksessa on vahva traditio monikielisyyden ja variaation tutkimuksessa. Vähemmistökielet, kielikontaktit, kielipolitiikka, murteet ja puhekielen variaatio ovat tärkeitä tutkimuskohteita. Myös toisen kielen oppimista ja käyttöä tutkitaan laajasti.

Tutkimuksen painopisteitä ovat

  • vuorovaikutuksen tutkimus
  • kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi
  • kielikontaktit, muutos ja vaihtelu
  • kielitypologia ja historiallinen kielitiede
  • monikielisyys ja variaatio
  • kirjoitetun kielen kehitys