Fysiologian osasto

Fysiologian oppiaineessa tutkitaan elävien solujen ja/tai elinten välisiä vuorovaikutuksia tai kokonaisen elimistön toiminnan säätelyä sekä annetaan tähän liittyvää perusopetusta.
Opiskelu

Fysiologian perusopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielellä lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille elinjärjestelmäkohtaisissa opetusjaksoissa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi fysiologiaan liittyvää peruskoulutusta annetaan englanninkielellä TRANSMED-opintoihin liittyen. Fysiologian oppiaine osallistuu myös fysiologian perusteiden opetukseen logopedeille sekä lääke- ja hammaslääketieteen peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden pakollisten vapaavalintaisten opintojen järjestämiseen yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.

Fysiologian oppiaineessa toimivissa tutkimusryhmissä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja erityisesti neurotieteen sekä metabolian ja endokrinologian alalta.

Tutkimus

Fysiologian oppiaineeseen liittyvien tutkimusryhmien tieteellinen tutkimustyö painottuu tällä hetkellä pääosin joko neurofysiologiaan tai metaboliaan ja endokrinologiaan.

Julkaisut

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Sampsa Vanhatalo

sampsa.vanhatalo@helsinki.fi 

PL 63 (Haartmaninkatu 8)

00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 63 (Haartmaninkatu 8)

00014 Helsingin yliopisto