Farmakologian osasto

Farmakologian oppiala selvittää, miten lääkeaineet vaikuttavat ja mitä on otettava huomioon lääkkeitä käytettäessä sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Laajemmassa näkökulmassa farmakologia tieteenalana tutkii kaikkien kemiallisten yhdisteiden ja biologisten lääkkeiden vaikutuksia soluihin, elimiin ja elimistöihin eli biologisiin järjestelmiin.
Opiskelu

Lääketieteellisessä tiedekunnassa farmakologian oppiala antaa vuosittain noin 20 opintopisteen edestä perusopetusta ja lisäksi laajasti valinnaista opetusta lääkeaineiden vaikutuksista, vaikutusmekanismeista ja lääkkeiden käyttötavoista eri sairauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja translationaalisen lääketieteen maisteriopiskelijoille. Osaston aktiiviset tutkijat ohjaavat monipuolisesti tohtorikoulutettavia, syventävien opintojen tekijöitä ja pro gradu -opiskelijoita tutkimusprojekteissaan. 

Tutkimus

Farmakologian osaston tutkimuksen painopistealueita ovat keskushermoston farmakologia, sydän- ja verenkiertoelimistön farmakologia, regeneratiivinen farmakologia sekä suoliston fysiologia. 

Lisätietoja tutkimuksesta sekä mahdollisuuksista opinnäytteiden suorittamiseen tutkimusryhmien johtajilta.

Julkaisut

Emerita/emeritusprofessorit

Yhteystiedot

Osas­ton joh­ta­ja

professori Timo Myöhänen
timo.myohanen@helsinki.fi

Osoi­te

PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto