Kognitiotiede

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella tiedon esittämisen ja informaationprosessoinnin näkökulmista.

Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkijat ja tutkijakoulutettavat tutkivat eri tutkimushankkeissa mm. visuomotoriikkaa ja sen yhteyttä spatiaaliseen tarkkaavaisuuteen ja havaitsemiseen, ihmisen liikennekäyttäytymisen laskennallista mallintamista ja simulointia, robotiikkaan liittyviä moraalipsykologisia kysymyksiä, kielen ja musiikin normaalia ja poikkeavaa prosessointia ja hermostollista perustaa, kognition kehitystä sikiövaiheesta vanhuuteen ja aivojen muotoutuvuutta, eläinten kognitiota, sekä kognitiotieteen tieteenfilosofiaa.

Yliopistonlehtorit
OL
Otto
Lappi
yliopistonlehtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede
AL
Alina
Leminen
yliopistonlehtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Psykologia, Logopedia, Neurotieteet, Kasvatustieteet
AR
Anna-Mari
Rusanen
yliopistonlehtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede

Tutkijatohtorit
ML
Michael
Laakasuo
tutkijatohtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Sosiaalipsykologia
JP
Jussi Petteri
Palomäki
tutkijatohtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Psykologia, Sosiaalipsykologia
JP
Jami
Pekkanen
tutkijatohtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede