Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Helsingin yliopiston teatteritieteellä on pitkään ollut valtakunnallinen vastuu oman alansa yliopistollisesta tutkimuksesta ja opetuksesta. Tämä näkyy toiminnan laaja-alaisuutena, kansainvälisyyden painottumisena sekä suomalaisen draaman ja teatterin eri puolien suunnitelmallisena tutkimisena.