Balttilaiset kielet kuuluvat indoeurooppalaiseen kieliperheeseen, ja niitä puhutaan pääasiassa Itämeren itä- ja kaakkoispuolella sijaitsevilla alueilla. Nykyään ainoita puhuttuja balttilaisia kieliä ovat liettua ja latvia. Balttilaiset kielet ovat kielitieteellisesti erityisen kiinnostavia siksi, että niissä on säilynyt monia arkaaisia piirteitä indoeurooppalaisesta kantakielestä.  Liettuaa pidetään indoeurooppalaisista nykykielistä kaikkien vanhakantaisimpana.