Fakulteter och ämnesenheter

Hitta forskning som intresserar dig på en fakultets eller ämnesenhets nätsidor. På den här sidan är ämnesenheterna uppdelade i sina fakulteter och alfabetiserade.
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Farmaceutiska fakulteten

Tyngdpunkten inom forskningen vid farmaceutiska fakulteten ligger på läkemedelsforskning.

Humanistiska fakulteten

Vid Humanistiska fakulteten delas forskningen in i sex avdelningar, som vidare delas in i flera ämnesenheter.

Avdelningen för digital humaniora

Vid Avdelningen för digital humaniora fungerar dessutom det mångvetenskapliga Helsinki Centre for Digital Humanities.

Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning

Avdelningen för kulturer

Avdelningen för språk

Finskugriska och nordiska avdelningen

Alexanderinstitutet

En av fakultetens avdelningar är det riksomfattande forskningscentret för Ryssland- och Östeuropastudier, Alexanderinstitutet.

Juridiska fakulteten

Vid Juridiska fakulteten delas forskningen inte in i ämnesenheter.

Medicinska fakulteten

Vid Medicinska fakulteten delas forskningen in i tre enheter: Clinicum, Medicum och Forskningsprogramenheten.

Clinicum och Medicum delas in i flera avdelningar

Forskningsprogramenheten består av nio forskningsprogram.

Clinicum

Medicum

Forsk­nings­pro­gram­sen­he­ten

Teologiska fakulteten

Vid Teologiska fakulteten delas forskningen in i fem avdelningar:

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig forsknings- och utbildningsenhet vid Helsingfors universitet.

Letade du efter det här?