Inhemsk litteratur

Inhemsk litteratur undersöker finländsk litteratur samt forskning och kritik därav, ur teoretiska och litteraturhistoriska perspektiv. Syftet är att förstå och tolka litteraturens särskilda egenskaper och dess samhälleliga villkor och betydelser.

Fokus för forskningen är litteraturen som en del av konst-, kultur- och samhällsfältet – till exempel hur litteraturen uttrycker och producerar samhällelig verklighet.

I det allt mer komplicerade informationssamhället är förmågan att greppa stora helheter och analysera texter allt viktigare färdigheter. Genom att förstå litteratur får vi en bättre förståelse av världen  omkring oss.

Starka forskningsområden inom inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet är Finlands litteraturhistoria, särskilt forskning om modernism, lyrikforskning, ekokritik, forskning av litteratur och känslor samt genetisk kritik.

Show more info
Publikationer