Asienstudier

Sydasienforskningen fokuserar på undersökning av kulturer och samhällen i området och omfattar bland annat religion, konst och historia, samt media och kommunikation. Även den roll de lokala språken har betonas i Sydasienforskningen. Undervisningen i Sydasienforskning vid Helsingfors universitet är fokuserad på det moderna Indien, men den historiska bakgrunden till olika företeelser glöms inte bort. Sydasien är nu ett av områdena i världen som är mest dynamiskt och mångsidigt och har den snabbaste förändringstakten. I synnerhet Indiens globala inflytande på ekonomin, den toppteknologiska forskningen, informationsteknologin, konsten och nöjesindustrin växer starkt.

Östasienforskningen granskar den kulturella och samhälleliga utvecklingen i Kina, Nordkorea och Sydkorea, med fokus på bland annat ländernas historia, religioner, politik, etniska grupper och interkulturella interaktion. Östasien betraktas ur ett mångvetenskapligt perspektiv och i forskningen betonas hur områden, platser, identiteter, intryck och uppfattningar utformas idag och hur de har utformats i det förflutna. Ländernas dominerande språk kan du läsa som huvudspråk inom Magisterprogrammet för språk, eller så kan du läsa separata kurser i dem vid Språkcentrum.

Fokusområden i forskningen är:

  • nationalistiska och religiösa identiteter
  • kvinnornas aktörskap
  • imperialism och politisk forskning
  • historisk geografi och kulturhistoria
  • interkulturell interaktion
  • populär och jämförande historieskrivning
  • diplomati och utrikesrelationer
  • indiska / kinesiska / koreanska samhällen och kulturer
  • digital kultur och samhälle.
Show more info
Projekt
Publikationer