Teologiska fakulteten utbildar experter på religioner, världsåskådningar och värderingar. Vid fakulteten undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien och i dag. Teologiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamhälle och obundet i fråga om religiös åskådning och övertygelse.