Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten
Förstå religion – förstå världen
Förstå religion – förstå världen

Te­o­lo­gisk spets­forsk­ning och utbildning

Teologiska fakulteten utbildar experter på religioner, världsåskådningar och värderingar. Vårt uppdrag är att bedriva högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi. Våra tematiska forsknings- och undervisningsområden är historisk teologi, global religion samt religion och samhälle. Teologiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamfund och obundet i fråga om religiös åskådning och övertygelse.

Teologiska fakulteten på Twitter

Följ oss också på Twitter ( @HelsinkiTheol )! Vi skriver på finska och engelska.
@HelsinkiTheol

Professor @HeikkilaTuomas gläder sig åt att begreppet finskhet håller på att bli alltmer inkluderade och korrektare… twitter.com/i/web/status/1…

Professor @HeikkilaTuomas is delighted by the notion of Finnishness becoming increasingly permissive and accurate,… twitter.com/i/web/status/1…

Professori @HeikkilaTuomas iloitsee siitä, että käsitys suomalaisuudesta on muuttumassa sallivammaksi ja oikeammaks… twitter.com/i/web/status/1…

Nyt @helsinkiuni levittää #tiedekasvatus kaikkiin tiedekuntiin ja yksiköihin. Näytetään, että tiedekasvattajia on y… twitter.com/i/web/status/1…