Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten utbildar experter på religioner, världsåskådningar och värderingar. Vi forskar i religioners individuella, kulturella och sociala betydelser genom historien och i dag.

Te­o­lo­gisk spets­forsk­ning och utbildning

Kvaliteten på verksamheten vid fakulteten bygger på högklassiga forskningsresultat som uppskattas av det internationella vetenskapssamfundet, på undervisning som baseras på högklassig forskning och på en expertis som anlitas av samhällets olika aktörer. Våra tematiska forsknings- och undervisningsområden är historisk teologi, global religion samt religion och samhälle. Teologiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamfund och obundet i fråga om religiös åskådning och övertygelse.