Molekylära och integrativa biovetenskaper

Forskningsprogrammet Molekylära och integrativa biovetenskaper (MIBS) undersöker biomolekyler, virus, mikrober, djurceller, vävnader, organsystem och organismer. Programmet kombinerar olika experimentella biovetenskaper, som biokemi, genetik, strukturbiologi, cell- och utvecklingsbiologi, virologi och mikrobiologi samt neurovetenskap och fysiologi.

Våra forskare undersöker de molekylära och mekanistiska grunderna för livet.

Vi forskar bl.a. i egenskaper hos virus och immunförsvarets mekanismer, regleringen av ämnesomsättningen, homeostas samt nervsystemets utveckling och funktion. Utöver att dessa forskningsområden har betydelse för forskningen i livets grunder, är de viktiga för människans hälsa, bl.a. med tanke på smittosamma sjukdomar, störningar i ämnesomsättningen, cancer, hjärnsjukdomar och den mentala hälsan.

 

Fokusområden i forskningen

  • strukturell biologi och virologi
  • cell- och utvecklingsbiologi
  • genetik och genomik
  • neurobiologi
Styrkor

Forskningsprogrammet Molekylära och integrativa biovetenskaper har bl.a. följande styrkor: 

  • forskning och publikationer av hög kvalitet på internationell nivå inom programmets fokusområden
  • aktiv rekrytering av unga forskare och stöd för dem
  • moderna forskningsinfrastrukturer och interaktion med andra biovetenskapliga enheter.
Forskningsprogrammets direktörer

Forskningsprogrammets direktör Juha Partanen och vice direktör Ville Hietakangas

År 2022
Samarbete

Metodkompetensen hos våra forskningsgrupper är bred och stark och grupperna har täta kontakter med forskningsnätverk såväl vid Helsingfors universitet som internationellt.

Spetsforskningsenhet vid Finlands Akademi:

The Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism

 

Utbildning

Vår undervisning grundar sig på forskning. Våra forskare undervisar i kandidat- och magisterprogrammen samt i forskarskolornas doktorandprogram.