Nordenstudier

Nordenstudier granskar Norden ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv med fokus både på aktuella fenomen och historisk bakgrund. Inom Avdelningen för kulturer fungerar Centrum för Nordenstudier CENS med uppgiften att främja och utföra tvärvetenskaplig och jämförande nordisk forskning och undervisning. CENS målsättning är att identifiera och analysera de specifika faktorer, historiska erfarenheter, sociala arrangemang, kulturuttryck och politisk praxis som gör de nordiska länderna nordiska. CENS står värd för ett antal forskningsprojekt som regelbundet arrangerar olika seminarier och evenemang.

Forskningens fokusområden är

  • Norden som en gemensam och föreställd historisk region
  • Norden som modell och föreställning
  • Kulturella överföringar
  • Begrepps- och intellektuell historia
  • Region- och kulturstudier.
Show more info
Projekt
Publikationer