Teatervetenskap

Inom teatervetenskap forskar man i teaterns olika uttryck som en del av det omgivande samhället. Teatervetenskapen vid Helsingfors universitet har länge burit ett nationellt ansvar för den akademiska forskningen och undervisningen inom sitt område. Det framgår av att verksamheten är omfattande, internationaliseringen betonas samt av en systematisk forskning i olika aspekter av drama och teater i Finland.

Inom teatervetenskap forskar man i teaterns olika uttryck som en del av det omgivande samhället.  Forskningsområdena omfattar även teaterns historia, teori och forskningsmetoder samt scenkonstens ställning och betydelse i det finländska samhället. Inom teatervetenskapen analyseras också föreställningar, manuskript och skådespelarnas och regissörernas arbete och andra komponenter i föreställningen. Teater- och föreställningsforskningen kan också behövas för att förstå företeelser i det dagliga livet, eftersom det har blivit allt vanligare att man ordnar ”föreställningar” i samhället.  Till exempel på sociala medier kan man skapa föreställningar och få publik.

Show more info
Publikationer