Spansk filologi

Inom spansk filologi ligger tyngdpunkten på spanska språket, spanskspråkig litteratur och den spansktalande världens kulturer. Spanskan utvecklades ur de latinska dialekter som talades på den iberiska halvön och har därifrån brett ut sig både till den amerikanska kontinenten och övriga delar av världen. Idag är spanska ett av de mest talade språken i världen. Personalen inom spansk filologi forskar inom spansk språkhistoria, språklig variation, språkkontakter och nutida spanskspråkig litteratur.

I forskningsområdet iberoromanska språk vid Helsingfors universitet ingår spansk filologi, portugisisk filologi samt katalanska, galiciska och baskiska. Forskningen inom iberoromanska språk fokuserar bl.a. på 

  • Språkhistoria och språklig variation
  • Sociolingvistik
  • Pragmatik
  • Kontrastiv lingvistik
  • Språkkontakter och kreolspråk
  • Portugisisk fonologi
  • Förhållandet mellan ordförråd och grammatik
  • Spanskans varieteter och spanska som världsspråk
  • Nutida spanskspråkig litteratur

Inom portugisisk filologi ligger fokus på portugisiska språket och den portugisisktalande världens litteratur och kultur. Portugisiska talas på många håll i världen, bl. a. i Brasilien, Angola, Moçambique, Portugal, Guinea-Bissau, Öst-Timor, Cabo Verde, Sao Tomé och Príncipe samt i delar av Macao, Kina, samt Goa i Indien. Forskning inom portugisisk filologi bedrivs främst inom kontrastiv lingvistik, språkinlärning, fonetik och kreolspråk baserade på portugisiska.

Galiciskan är nära besläktad med portugisiskan och officiellt språk i Galicien i nordvästra Spanien.

Katalanskan är officiellt språk i Katalonien i nordöstra Spanien, i Valencia, på Balearerna samt i Andorra. Katalanska talas också i Sydfrankrike samt på Sardinien i Italien.

Baskiska, eller euskara som det heter på baskiska, är ett så kallat isolatspråk, dvs. ett språk som inte är besläktat med några andra språk. Det är möjligt att baskiska är det enda språk som lever kvar från tiden innan de indoeuropeiska språken spred sig över hela Västeuropa. Baskiska talas i Baskien i norra Spanien och i sydvästra Frankrike, och är officiellt språk i spanska Baskien.

Kreolspråk är nya språk som uppstått i situationer där människor med vitt skild språklig, etnisk och kulturell bakgrund kommit i kontakt med varandra. Kreolspråk baserade på spanska och portugisiska talas i tropikerna runt om i världen, och i minoritetssamfund i USA och Europa, t.ex. palenquero i Colombia, casamance-kreol i Senegal, indoportugisiska varieteter i Indien och chabacano i delar av Filippinerna och i Kalifornien.

Spanska och portugisiska kan läsas som huvudämne inom kandidat- och magisterprogrammen i språk vid Helsingfors universitet. Baskiska, galiciska och katalanska kan läsas som biämne. I biämneshelheterna ingår kurser i respektive språk och studier i lingvistik, litteratur och kultur.

Show more info
Projekt
Se alla projekt i Helsingfors universitetets forskningsportal