Avdelningen för bakteriologi och immunologi

Inom grundutbildningen fördjupar man sig i bakterier, svampar och parasiter som infekterar människor, och de läkemedel som används i samband med behandlingen av dem. Inom immunologi gör man sig förtrogen med uppgifterna för människans immunförsvar, dess mekanismer och betydelse i olika sjukdomssituationer. Vi går även igenom vaccinationer och de principer som ligger bakom nya immunologiska behandlingar. Under den sista kursen går vi igenom de viktigaste infektionssjukdomarnas och immunsjukdomarnas patofysiologi, diagnostik och vårdens grunder.

Forskargrupperna vid avdelningen erbjuder möjligheter att genomföra fördjupade studier inom sina respektive forskningsområden. De fördjupade studierna kan genomföras t.ex. som separata forskningsprojekt eller genom att på ett kreativt sätt göra sig förtrogen med något viktigt ämnesområde och skriva en översikt om detta.

Avdelningen ordnar specialistläkarutbildning i klinisk mikrobiologi, varav största delen i praktiken fullgörs vid HUSLABs laboratorier.

Ytterligare information om specialistläkarutbildningen finns på Medicinska fakultetens webbplats.

Huvudteman för forskningen inom bakteriologi och immunologi är

  • immunologiska igenkänningsmekanismer och deras brister
  • patogenes och diagnostik vid autoimmuna sjukdomar
  • interaktion mellan mikrober och deras värdorganismer, virulensmekanismer hos mikrober, bakteriofager
  • tillämpning av genomkartläggning (genomik, proteomik, systembiologi, funktionsundersökningar)
  • patogenetiska mekanismer vid infektionssjukdomar, infektionernas betydelse vid systemsjukdomar
  • nya infektionshot
  • mikrobdiagnostik
  • immunotoxikologi och allergier
  • mikrobdiagnostik och
  • utveckling av nya behandlingsmetoder och undersökning av vaccinationsmöjligheter.

Publikationer

Forskningsgrupper

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
Wd
Willem
de Vos
professor
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi
SM
Seppo
Meri
professor
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
Risto
Renkonen
professor
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Cancersjukdomar

Lärare
PA
Petteri
Arstila
klinisk lärare
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
LS
Leo
Starck
klinisk lärare
Avdelningen för bakteriologi och immunologi

Forskare
SF
Satoshi
Fudo
forskardoktor
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
KH
Karita
Haapasalo-Tuomainen
universitetsforskare
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
EN
Eija
Nissilä
forskardoktor
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Doktorander
SS
Shahan
Syed
doktorand
Avdelningen för bakteriologi och immunologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
LV
Larisa
Viazmina
doktorand
Avdelningen för bakteriologi och immunologi

Chef

professor Seppo Meri
seppo.meri@helsinki.fi
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet