Ryska språket och litteraturen

Forskningsämnena i ryska språket och litteraturen varierar från språkhistoria och allmän språkteori till sociologiska fenomen i det moderna språket, från analys av enskilda författares verk till principiella frågor inom litteraturvetenskapen och beskrivningar av hela tidsepoker.

Fokusområden inom språkforskningen är bl.a.

  • funktionell grammatik, där utgångspunkten är de betydelser som uttrycks med hjälp av språket
  • korpusbaserad forskning i form- och satslära
  • jämförande forskning av finska och ryska språket, med vars hjälp man bl.a. kan utreda svåra företeelser i ryskan för finska elever.
  • tvåspråkighet och särdrag för den ryska som talas i Finland
  • analys av talat språk och samtal

Både inom forskningen och i lärdomsproven används digitala material i stor utsträckning, som t.ex. Rysslands nationalkorpus och databasen Integrum samt ljudband och videoinspelningar som fältarbetet gett som resultat. Nationalbibliotekets slaviska bibliotek är en viktig samarbetspartner för oss.

Fokusområden i litteratur- och kulturforskningen är

  • rysk modernism och avantgarde
  • rysk samtida litteratur
  • rysk litteratur- och kulturteori
  • finsk-ryska kulturkontakter
  • rysk populärkultur

Vetenskapen har ett nära samarbete med flera inhemska och utländska forskarsamfund. Tack vare det har studerandena möjlighet att åhöra gästande toppforskares föreläsningar och knyta internationella kontakter under sin studietid.

Bekanta dig närmare med forskningen inom vetenskapsområdet på sajten Venäjää voi ymmärtää (på finska).

Show more info
Projekt
Publikationer