Kemi

Avdelningen för kemi är den ledande institutionen för undervisning och forskning i kemi i Finland Avdelningens forskning är internationellt ansedd, och är indelad i tre forskningsprogram: materialkemi, molekylära vetenskaper samt syntes och analys.

Behöver du mättjänster eller lokaler för ditt företag? Är du intresserad av utbildning eller forskningssamarbete? Här får du mer information om samarbetsmöjligheterna med avdelningen för kemi.

Aktuellt
Keminyheter

Keminyheter utges av avdelningen för kemi. Publikationen ger en årlig överblick över forskningen, de viktigaste händelserna och de senaste inriktningarna vid avdelningen för kemi. I Keminyheter hittar du också information om kemistudier, våra projekt inom vetenskapsfostran och det senaste om våra forskare och lärare.