Kasvatus, opetus ja opettajankoulutus

Kasvatus, opetus ja opettajankoulutus -tutkimusyhteisö kokoaa yhteen kasvatuksen, opetuksen ja opettajankoulutuksen kysymyksistä kiinnostuneita tutkijoita. Tutkimusyhteisössä tehtävän tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat moninaiset menetelmälliset, paradigmaattiset, tieteelliset ja taiteelliset lähestymistavat. Tarkastelukulmia on useita: kasvatuksen ja koulutuksen rakentuminen, koulupedagogiikka, opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kysymykset, opetussuunnitelmatutkimus, opetus–opiskelu–oppimisprosessi, opetuksen etiikka, moninaisuuden kysymykset sekä opettajan ammatillisen kehittymisen jatkumo perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksena, varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, taito- ja taideaineiden tutkimus, taiteiden ja kulttuurin tutkimus sekä uudet oppimisympäristöt ja opetusteknologia. Metodiset ja menetelmälliset lähestymistavat sisältävät käytäntö-, taito-, ja taidelähtöisiä menetelmiä, sekä moninaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Keskeiset tutkittavat ilmiöt ovat opettajan professio, institutionaalinen kasvatus ja opettajankoulutus.