Romani och romsk kultur

Forskningen om romani och romsk kultur kombinerar språkvetenskap samt romsk kultur och historia.

Centrala forskningsobjekt är den romska flyttrörelsen i Europa, europeisk politik gällande romer och romers andliga traditioner. Forskningen om romani fokuserar på de dialekter av romani som numera talas i Europa samt deras stamformer.

Enligt olika bedömningar finns det 4-14 miljoner romer i Europa. Proportionerligt sett finns det flest romer i sydöstra Europa, till exempel i Rumänien, Bulgarien, Grekland, Turkiet, Makedonien, Serbien och Montenegro, men också i Slovakien, Moldavien och Ungern.  Det beräknas finnas 13 000–14000 finska romer (både i Finland och i Sverige). Romerna är en av de största minoriteterna i EU.

Enligt de mest återhållsamma beräkningarna finns det ca 3,5 miljoner personer i Europa som talar romani och i resten av världen 0,5 miljoner, men den egentliga mängden talare rör sig antagligen mellan 10 och 20 miljoner.

Av de finska romerna talar ungefär hälften nöjaktig romani. Bara en tredjedel av romerna talar flytande finländsk romani, så romani är ett hotat språk i Finland. Men romani skyddas av lagen: grundlagen garanterar samernas, romernas och andra gruppers rätt att upprätthålla och utveckla sina egna språk och kulturer.

Show more info
Projekt
Publikationer