Avdelningen för anatomi

Lääketieteellinen tiedekunta

Avdelningen för anatomi ger grundutbildning i människans makroskopiska anatomi, mikroskopisk anatomi (histologi) och cellbiologi för första och andra årets medicine och odontologie studerande samt studerande i magisterprogrammet i translationell medicin.

Vid avdelningen bedrivs grundforskning i neurobiologi och cellbiologi (bl.a. inom membranbiologi och i mekanismerna för nervsystemets utveckling och hjärnans signalverksamhet). Vi utvecklar och använder också genmodifierade cell- och djurmodeller och olika diagnostiska avbildningsmetoder. Avdelningen ordnar vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander och post doc-utbildning för forskare som har disputerat. Vid avdelningen finns Biomedicums enhet för bilddiagnostik (BIU), zebrafiskenheten och enheten för histologiska tjänster.

Avdelningen ansvarar för undervisningen i två studieavsnitt för medicine och odontologie studerande: Frisk och sjuk vävnad och Stöd- och rörelseorganen. Avdelningen ordnar också undervisning i anatomi och histologi inom följande studieavsnitt: Cellens uppbyggnad och funktion, Nervsystemet, Luftvägarna, Matsmältning och näring, Endokrinologi och genitalapparaten. Avdelningen ordnar också undervisning i valfria studieavsnitt som behandlar bl.a. klinisk anatomi och forskningsfärdigheter.

Undervisningen i anatomi är problembaserad. Till studierna i anatomi hör också dissektioner, prosektioner, ytanatomi, ultraljudsanatomi, klinisk-teoretiska seminarier och virtuell mikroskopi.

Intresserade kan vända sig direkt till forskningsgrupperna för mer information om forskningsprojekt.

Publikationer

Forskningsgrupper

  • Pertti Panula - Neurotransmitter System Plasticity

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
EI
Elina
Ikonen
professor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
TM
Thomas
McWilliams
biträdande professor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Biomedicinska vetenskaper

Lärare
Maarit
Hölttä
universitetslektor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


MM
Marika
Markkanen
universitetslektor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
SV
Suvi
Viranta-Kovanen
universitetslektor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi

Forskare
YC
Yu-Chia
Chen
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
KC
Konstantin
Chernov
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
IH
Iryna
Hlushchenko
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskaper
AL
Anna
Leopold
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
ML
Marja
Lohela
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
OO
Olena
Oliinyk
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi
PP
Pertti
Panula
forskningsdirektör
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
SP
Simon
Pfisterer
akademiforskare
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
MS
Maria
Sundvik
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Biomedicinska vetenskaper
VV
Vladislav
Verkhusha
forskningsdirektör
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
KV
Kirstin
Vonderstein
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
YY
Yuxiao
Yao
forskardoktor
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Doktorander
MA
Maria
Ahonen
doktorand
Avdelningen för anatomi
MI
Mohammad Majharul
Islam
doktorand
Avdelningen för anatomi
MK
Maksim
Karasev
doktorand
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
EM
Elina
Multamäki
doktorand
Avdelningen för anatomi
KZ
Kecheng
Zhou
doktorand
Avdelningen för anatomi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Chef

professor Matti Airaksinen
matti.airaksinen@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

Dissektionsverksamheten vid avdelningen för anatomi är absolut nödvändig för undervisningen och lyckas endast om vi får tillräckligt med kroppar som donerats till forskning. Alla myndiga finländska medborgare med rättshandlingsförmåga kan göra ett donationstestamente i vittnens närvaro.

Uppgifter om ett utarbetat och inlämnat donationstestamente kan sparas i webbtjänsten Mina Kanta-sidor. Uppgifterna finns då till hälsovårdens förfogande i hela landet. På Mina Kanta-sidor finns ett fritextfält under patientens donationsvilja, där man kan anteckna ”Jag har gjort ett donationstestamente till Helsingfors universitet”. Man kan också kryssa för samtycke till organdonation, eftersom dessa två alternativ inte är uteslutande. Donation av organ och donation av sin kropp till forskning är aktuella i olika situationer.

Mina Kanta-sidor