Om oss

Helsingfors universitet i korthet

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Aktuellt
Strategi och värderingar

Universitetets vision ”Med ve­ten­ska­pens kraft – för värl­dens bäs­ta" förverkligas genom människors handlingar och aktiva verksamhet. Universitetets gemensamma värderingar sanning, bildning, frihet och gemenskap utgör grunden för strategin och styr det dagliga arbetet och samspelet.

Lediga anställningar och karriär