Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har rötterna djupt rotade i Finland och blicken vänd mot världen

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel i den främsta procenten. Med vetenskapens kraft har universitetet format det finländska samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Aktuellt
Tre uppgifter

Genom åren har vår forskning och utbildning etablerat sig bland världstoppen och vår akademisk gemenskap vuxit till att omfatta 40 000 människor som studerar, forskar och jobbar vid elva fakulteter på fyra olika campus. Med vetenskapens och utbildningens kraft vill vi bidra till en ännu bättre värld.

Upptäck våra mångvetenskapliga teman

Mångvetenskapligheten, den högklassiga undervisningen och samarbetet med våra partner hjälper oss hitta lösningar på vår tids största utmaningar. Gör en djupdykning i våra teman för att få bättre insikt i de globala förändringar som pågår och deras konsekvenser. Du kan också bekanta dig med utbildning och evenemang om de olika temana.