Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande
Vid Helsingfors universitet erbjuds utöver utbildningar som leder till examen ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla och möjligheter till självstudier.
Vid Helsingfors universitet erbjuds utöver utbildningar som leder till examen ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla och möjligheter till självstudier.

Utbildning

Vid Helsingfors universitet söker vi tillsammans lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Också vår undervisning grundar sig på vetenskaplig forskning. Kom och studera vid ett av de främsta universiteten i världen och sök till våra internationella magisterprogram från 1.12.2020 kl 8.00 till 15.1.2021 kl 15.00. Dessutom erbjuder vi många andra studiemöjligheter.

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis för samhällets bruk på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.