Tack till alla sökande!

Tack till alla sökande!
Ansökan till våra internationella magisterprogram för studier som börjar på hösten 2021 har stängts.
Ansökan till våra internationella magisterprogram för studier som börjar på hösten 2021 har stängts.

Utbildning

Vid Helsingfors universitet söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Också vår undervisning grundar sig på vetenskaplig forskning. Kom och studera vid ett av de främsta universiteten i världen. Vi erbjuder många studiemöjligheter.

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis för samhällets bruk på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.