Hoppas du får en fin inledning på läsåret!

Hoppas du får en fin inledning på läsåret!
Helsing­fors uni­ver­si­tets in­skrip­tion för läsåret 2019–2020 ordnas den 2 sep­tem­ber.
Helsing­fors uni­ver­si­tets in­skrip­tion för läsåret 2019–2020 ordnas den 2 sep­tem­ber.

Utbildning

Studera för världens bästa i ett av de främsta mångvetenskapliga universiteten i världen. Hitta ditt drömprogram vid landets bredaste utbildningsutbud!

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis för samhällets bruk på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.