Platser att besöka vid Helsingfors universitet

Res genom rymden i observatoriet och sök en sällsynt växt i den botaniska trädgården. Helsingfors universitets besöksmål kan besökas i förbifarten eller med gott om tid.

Studier

Ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet söker nya studerande. Universitetsstudier vidgar ditt tänkande, utvecklar din problemlösningsförmåga och vässar dina argument. Du får en bred kunskapsbas att stå på och blir specialist på det du är särskilt intresserad av.

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.