Donera för världens bästa

Donera för världens bästa
Forskare vid Helsingfors universitet utvecklar aktivt nya diagnostik- och läkemedelsbehandlingar för COVID-19. Donera till forskning för att hitta lösningar för den globala krisen.
Forskare vid Helsingfors universitet utvecklar aktivt nya diagnostik- och läkemedelsbehandlingar för COVID-19. Donera till forskning för att hitta lösningar för den globala krisen.

Utbildning

Studera för världens bästa i ett av de främsta universiteten i världen. Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Välkommen att studera för världens bästa vid Helsingfors universitet!

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis för samhällets bruk på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.