Helsingfors universitet

Aktuellt
Upptäck våra mångvetenskapliga teman

Mångvetenskapligheten, den högklassiga undervisningen och samarbetet med våra partner hjälper oss hitta lösningar på vår tids största utmaningar. Gör en djupdykning i våra teman för att få bättre insikt i de globala förändringar som pågår och deras konsekvenser. Du kan också bekanta dig med utbildning och evenemang om de olika temana.

Det bästa stället att arbeta

Helsingfors universitets mål är att vara det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta vid. Ett av våra strategiska val är att särskilt stöda välmående, inklusion och jämställdhet i vår gemenskap. Skulle Helsingfors universitet vara en bra arbetsplats också för dig?

Öppen och mångvetenskaplig forskning – för världens bästa
En gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande, dialog och modigt tänkande

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.