Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande
Vid Helsingfors universitet erbjuds utöver utbildningar som leder till examen ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla och möjligheter till självstudier.
Vid Helsingfors universitet erbjuds utöver utbildningar som leder till examen ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla och möjligheter till självstudier.

Utbildning

Studera för världens bästa i ett av de främsta universiteten i världen. Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Välkommen att studera för världens bästa vid Helsingfors universitet!

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis för samhällets bruk på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.