Studera för världens bästa

Studera för världens bästa
Sök till Helsingfors universitets svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram, och Bachelor’s Programme in Science -kandidatprogrammet mellan 18.3−1.4.2020.
Sök till Helsingfors universitets svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram, och Bachelor’s Programme in Science -kandidatprogrammet mellan 18.3−1.4.2020.

Utbildning

Studera för världens bästa i ett av de främsta universiteten i världen. Sök till våra breda kandidat- och magisterprogram via gemensamma ansökan till högskolor 18.3–1.4.2020. Hitta program som passar just dig vid våra breda utbildningsutbud! Samtidigt kan du söka till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science.

Forskning

Under strategiperioden 2017–2020 kommer forskningen att fokusera på livsvetenskaper, människans psyke i en värld i förändring och materiens uppbyggnad. Doktorsutbildningen ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Samarbete

Helsingfors universitet vill erbjuda forskningsresultat och forskarna expertis för samhällets bruk på bästa möjliga sätt. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.