Avdelningen för fysiologi

Grundkurserna i fysiologi ordnas i samarbete med andra ämnen på finska och svenska för första och andra årets studerande i medicin och odontologi i studieavsnitt som behandlar olika organsystem. Grundutbildning i fysiologi ges också på engelska i samband med TRANSMED-studierna. Ämnet fysiologi ordnar också obligatoriska valfria kurser för medicine och odontologie grundstuderande i samarbete med andra ämnen.

Fördjupade studier i fysiologi kan genomföras i en forskningsgrupp vid ämnet, i första hand inom neurovetenskap, metabolism och endokrinologi.

För tillfället ordnas ingen specialistläkarutbildning i ämnet fysiologi.

Mer information om specialistläkarutbildningen finns på Medicinska fakultetens webbplats.

Fokusområden inom forskningen i fysiologi är för tillfället antingen neurofysiologi eller metabolism och endokrinologi.

Publikationer

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
AP
Antti
Pertovaara
professor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper


TR
Taneli
Raivio
professor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Lärare
KK
Kaj
Karlstedt
universitetslektor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
LP
Liisa
Peltonen
universitetslektor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
OR
Olli
Ritvos
universitetslektor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
PT
Pauli
Turunen
universitetslektor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi

Forskare
HW
Hong
Wei
forskardoktor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper

chef

professor Antti Pertovaara
antti.pertovaara@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet