INAR

Institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning (INAR) är en mång- och intervetenskaplig forskningsenhet grundad på fysik, kemi, meteorologi, skogsvetenskaper, miljövetenskaper och socialvetenskaper vid Helsingfors universitet. INAR har som målsättning att förstärka den internationellt ledande, integrerade mångvetenskapliga forsknings- och undervisningsmiljön för atmosfär- och jordsystemvetenskap och utge vetenskapliga resultat för nationell och internationell miljö- och klimatpolitik. INAR idkar forskning på många nivåer, från molekylär till global skala, och lägger fokus på klimatförändring, luftkvalitet, biogeokemiska cykler och ekosystemens processer. INAR har nätverkspartners från Meteorologiska Institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet inom INAR Finland Network.

Läs mera i INAR-häftet (på engelska)