Musikvetenskap

Musikvetenskap är ett mångvetenskapligt forskningsområde där musiken undersöks som verksamhet, kultur, föreställningar, strukturer och en del av samhället.

Musikvetenskapens forskningsobjekt kan vara relaterade till vilken musikgenre, tidsperiod och kultur som helst. Metodiskt sett tar musikvetenskapen intryck inte bara av teorier och analysmetoder som gäller musik, utan även kulturforskning, filosofi, estetik, antropologi, historieforskning, sociologi, psykologi, genusforskning, medieteorier och datateknik. Inom musikvetenskapen görs även dans- och röstforskning.

Show more info
Projekt
Publikationer