Musikvetenskap

Musikvetenskapens forskningsobjekt kan vara relaterade till vilken musikgenre, tidsperiod och kultur som helst. Metodiskt sett tar musikvetenskapen intryck inte bara av teorier och analysmetoder som gäller musik, utan även kulturforskning, filosofi, estetik, antropologi, historieforskning, sociologi, psykologi, genusforskning, medieteorier och datateknik. Inom musikvetenskapen görs även dans- och röstforskning.

JT
Juha
Torvinen
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Teater, dans, musik, övrig scenkonst

Nina
Öhman
universitetslektor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Teater, dans, musik, övrig scenkonst

KH
Klisala
Harrison
akademiforskare
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Teater, dans, musik, övrig scenkonst