Latin och romersk litteratur

Under de senaste åren har användningen av digitalt källmaterial och digitala metoder betonats i forskningen. Forskningsämnena behandlar den romerska antikens alla aspekter, litteratur, historia, social- och kulturhistoria inklusive bildkonst och föremålsbestånd.   Internationellt framträdande har å ena sidan varit forskning i originaldokument på latin, samt i papyrer på latin och särskilt i antika inskriptioner i Rom, där synvinkeln har varierat från en språkvetenskaplig till en historisk, och å andra sidan onomastisk forskning inriktad på romerska namn och det romerska namnsystemet, där synvinkeln har varit både språklig och kulturhistorisk. Framstående internationell forskning har även bedrivits i antikens språkvetenskap och i dess medeltida efterverkningar samt kring litteratur på nylatin och material på latin som skrivits i Finland.