Latin och romersk litteratur

Forskningen i latin och romersk litteratur inriktas på språket latin och på skriftligt material som producerats på det språket från antiken ända till nya tiden.

Under de senaste åren har användningen av digitalt källmaterial och digitala metoder betonats i forskningen. Forskningsämnena behandlar den romerska antikens alla aspekter, litteratur, historia, social- och kulturhistoria inklusive bildkonst och föremålsbestånd.   Internationellt framträdande har å ena sidan varit forskning i originaldokument på latin, samt i papyrer på latin och särskilt i antika inskriptioner i Rom, där synvinkeln har varierat från en språkvetenskaplig till en historisk, och å andra sidan onomastisk forskning inriktad på romerska namn och det romerska namnsystemet, där synvinkeln har varit både språklig och kulturhistorisk. Framstående internationell forskning har även bedrivits i antikens språkvetenskap och i dess medeltida efterverkningar samt kring litteratur på nylatin och material på latin som skrivits i Finland.

Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Publikationer