Mikrobiologi

I centrum för vår forskning står mikrober och ekologi samt tillämpad mikrobiologi i jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion, medicin, miljövetenskaper och mikrobioteknik.

Undervisningen i mikrobiologi sker vid Campus Vik i form av undervisning som är gemensam för två fakulteter (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten). Inom mikrobiologin undersöks bakterier, arkeoner, svampar och virus. I centrum för vår forskning står mikrobgrundforskning och ekologi samt tillämpad mikrobiologi i jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion, medicin, miljövetenskaper och mikrobioteknik.

Det finns egna magister- och doktorsprogram inom mikrobiologin. Man kan välja en magisterexamen i mikrobiologi genom att inleda studier i något av utbildningsprogrammen för kandidatexamen i molekylbiovetenskaper, livsmedelsvetenskaper, miljövetenskaper eller biologi. I magisterstudierna går det att rikta in sig på livsmedelsmikrobiologi, miljömikrobiologi, mykologi, medicinsk mikrobiologi, virologi eller mikrobbioteknik.

De som avlagt magister- eller påbyggnadsexamen i mikrobiologi arbetar huvudsakligen som forskare eller experter vid forskningsinstitut, inom industrin, vid sjukhus- och övervakningslaboratorier samt med administration eller undervisning.