Avdelningen för rättsmedicin

Avdelningen ansvarar för den årliga grundutbildningen i rättsmedicin för sjätte årets medicine studerande (M6). Avdelningen ordnar också utbildning i rättsmedicin som en del av den internationella undervisningen.

Avdelningen erbjuder handledning för fördjupade studier och andra examensarbeten i rättspatologi, rättstoxikologi, rättsbiologi, klinisk rättsmedicin och rättsodontologi.

Kontaktpersoner

Professor Ilkka Ojanperä: rättstoxikologi
Professor Antti Sajantila: rättspatologi, rättsbiologi, klinisk rättsmedicin
Rättstandläkare, odontologie doktor Olli Varkkola: rättsodontologi

Avdelningen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet ansvarar för specialistläkarutbildningen, vars mål är att utbilda mångsidigt bildade och professionellt utbildade specialistläkare i rättsmedicin.

Specialistläkarutbildningen i rättsmedicin är 5 år lång. Utbildningen indelas i tjänstgöring vid en hälsovårdscentral (9 månader) och utbildning inom specialområdet (4 år 3 månader).

Utbildningen inom specialområdet innehåller ett gemensamt utbildningsavsnitt (1 år – 1 år 3 månader) och ett differentierat utbildningsavsnitt. Det gemensamma utbildningsavsnittet genomförs inom rättspatologi och patologi, varav minst 6 månader ska genomföras vid en enhet för patologi. Det differentierade utbildningsavsnittet (3 år – 3 år 6 månader) genomförs vid avdelningen för rättspatologi eller enheten för rättsmedicin vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Läkare under specialisering utför under den differentierade utbildningen 175 rättsmedicinska obduktioner under handledning, deltar i jourverksamheten inom klinisk rättsmedicin och den utbildande enhetens övriga verksamhet.

Mer information om specialistläkarutbildningen finns på medicinska fakultetens webbplats.

RSS Feed

No results.

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
IO
Ilkka
Ojanperä
professor
Rättsmedicinska avdelningen
Vetenskapsgren Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap
AS
Antti
Sajantila
professor
Rättsmedicinska avdelningen
Vetenskapsgren Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap

Forskare
JP
Jukka
Palo
universitetsforskare
Rättsmedicinska avdelningen
Vetenskapsgren Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi

Chef

professor Ilkka Ojanperä
ilkka.ojanpera@helsinki.fi
PB 40 (Brånakärrsvägen 11)
00014 Helsingfors universitet

Ansvarig professor för undervisningen

professor Antti Sajantila
antti.sajantila@helsinki.fi

Adress

PB 40 (Brånakärrsvägen 11)
00014 Helsingfors universitet