Avdelningen för klinisk farmakologi

Lääketieteellinen tiedekunta

Avdelningen för klinisk farmakologi ansvarar för grundundervisningen i farmakologi och receptlära samt specialistläkarutbildningen i farmakologi och läkemedelsbehandling. Vi forskar också i klinisk farmakologi.

Avdelningens kontorslokaler, undervisningslokaler och forskningslokaler finns i Biomedicum 2 C, andra och tredje våningen, och laboratorielokalerna i Biomedicum 1, andra våningen.  Avdelningen har ett nära samarbete med HUSLAB och Giftinformationscentralen och medverkar bl.a. i bestämningar av läkemedelshalter, i expertuppgifter inom farmakogenetisk forskning och i HNS konsultationstjänst för läkemedelsbehandling.

Specialistläkarutbildningen i farmakologi och läkemedelsbehandling innefattar tjänstgöring vid en hälsovårdscentral samt ett gemensamt utbildningsavsnitt inom läkemedelsintensiva kliniska områden (2 år 3 mån.) och en differentierande utbildning i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling som sker via tjänstgöring i avdelningens specialiseringstjänst (3 år).

Mer information om specialistläkarutbildningen på Medicinska fakultetens sidor.

Huvudsakliga forskningsteman vid Avdelningen för klinisk farmakologi är

  • farmakokinetik,
  • farmakogenetik,
  • läkemedelsinteraktioner och
  • läkemedelssäkerhet.

Årligen doktorerar 1–5 personer. Avdelningen representerar den internationella toppnivån inom sitt område. Som ett tecken på det fick avdelningens forskningsgrupp IndiViDrug den maximala mängden poäng i kategorin "Osallistuvan yhteisön tutkimus edustaa omalla alallaan kansainvälistä huippua" (’enhetens forskning representerar den internationella toppnivån inom sitt område’) i Helsingfors universitets internationella bedömning av forskning och doktorsutbildning 2005–2010. Avdelningen erbjuder även fördjupade projekt.

Publikationer

Forskningsgrupper

 Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
JB
Janne
Backman
professor
Avdelningen för klinisk farmakologi
Vetenskapsgren Inre medicin
MN
Mikko
Niemi
professor
Avdelningen för klinisk farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Inre medicin, Medicinsk bioteknologi

Lärare
MH
Milka
Hauta-aho
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Chef

professor Janne Backman
janne.backman@helsinki.fi
PB 20 (Stockholmsgatan 8 C)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 20 (Stockholmsgatan 8 C)
00014 Helsingfors universitet