Finsk-ugrisk språkforskning
Den finsk-ugriska språkforskningen är en disciplin som forskar i de finsk-ugriska språkens struktur och historia. Den beaktar å ena sidan de metodiska utgångspunkter som utvecklats inom allmän språkvetenskap, och å andra sidan särdragen i den materiella och andliga kulturen hos de folk som talar dessa språk.

Suomalais-ugrilainen käytetään tässä yhteydessä laajassa mielessä, tarkoittamaan sekä vanhastaan suomalais-ugrilaisiksi nimettyjä kieliä että myös samojedikieliä. Näitä ovat itämerensuomalaiset kielet, saamelaiset kielet, mordva, mari, permiläiset kielet, ugrilaiset kielet sekä samojedikielet ja vastaavat kulttuuripiirit.

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, fennougristiikka, tutkii suomalais-ugrilaisten eli uralilaisten kielten rakennetta, historiaa ja käyttöä. Kielten tutkimuksen metodiikan ohella lähtökohtana ovat myös kieliä puhuvien kansojen aineellisen ja henkisen kulttuurin erityispiirteet. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaine jakautuu neljään linjaan, jotka ovat Kielentutkimuksen linja, Saamentutkimus, Unkarin kieli ja kulttuuri ja Viron kieli ja kulttuuri.

Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer
Published on
3 månader 3 veckor ago