Finsk-ugrisk språkforskning

Den finsk-ugriska språkforskningen är en disciplin som forskar i de finsk-ugriska språkens struktur och historia. Den beaktar å ena sidan de metodiska utgångspunkter som utvecklats inom allmän språkvetenskap, och å andra sidan särdragen i den materiella och andliga kulturen hos de folk som talar dessa språk.

Suomalais-ugrilainen käytetään tässä yhteydessä laajassa mielessä, tarkoittamaan sekä vanhastaan suomalais-ugrilaisiksi nimettyjä kieliä että myös samojedikieliä. Näitä ovat itämerensuomalaiset kielet, saamelaiset kielet, mordva, mari, permiläiset kielet, ugrilaiset kielet sekä samojedikielet ja vastaavat kulttuuripiirit.

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, fennougristiikka, tutkii suomalais-ugrilaisten eli uralilaisten kielten rakennetta, historiaa ja käyttöä. Kielten tutkimuksen metodiikan ohella lähtökohtana ovat myös kieliä puhuvien kansojen aineellisen ja henkisen kulttuurin erityispiirteet. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaine jakautuu neljään linjaan, jotka ovat Kielentutkimuksen linja, Saamentutkimus, Unkarin kieli ja kulttuuri ja Viron kieli ja kulttuuri.

Show more info
Projekt
Publikationer