Forskningsstationer

Helsingfors universitets nätverk av forskningsstationer erbjuder utmärkta förhållanden för fältforskning och undervisning. Vid forskningsstationerna samlar man in mätserier under längre tid, med vars hjälp det är möjligt att undersöka förändringar i naturen och klimatet.

På den här webbplatsen finns information om forskningsstationernas verksamhet och tjänster.

Du kan även besöka forskningsstationernas egna webbsidor.

Hyytiälä forststation

Vid anrika Hyytiälä forststation bedrivs mångsidig forskning i miljöer i den finländska naturen.

Föremål för forskningen är i synnerhet ekosystemen i skogar, kärr och sjöar, vård av kärr och skogar samt atmosfären. Metoder för fjärranalys har utvecklats i stor omfattning i stationens omgivning.

Hyytiälä forststation är belägen i Juupajoki på ungefär en timmes avstånd med bil nordöst om Tammerfors. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder tjänster för forskning, kursverksamhet och andra sammankomster.

Stationen är en av forskningsinfrastrukturerna vid Helsinki Institute of Life Science HiLIFE. Den uppehålls av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Kilpisjärvi biologiska station

Vid Kilpisjärvi biologiska station undersöks naturen och miljön i norr.

I centrum för forskningen ligger uppföljningar under längre tid, som kartlägger miljöns tillstånd. Den äldsta av dessa är en undersökning om beståndsfluktuationerna i kärr, som inleddes redan 1946. Olika projekt med koppling till forskning i klimatförändringen är en allt mer central del av stationens verksamhet.

Kilpisjärvi biologiska station är belägen vid fjället Saana i närheten av gränsen till Norge och Sverige. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder mångsidiga tjänster för forskare och studenter samt andra besökare.

Stationen är en av forskningsinfrastrukturerna vid Helsinki Institute of Life Science HiLIFE. Den uppehålls av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Lammi biologiska station

Vid Lammi biologiska station undersöks barrskogszonen i norr och dess vattendrag.

Stationen har utmärkta laboratorier och infrastruktur för mångsidig miljöforskning. Föremål för forskning är bland annat ekosystemen i barrskogszonen, vattenkvaliteten i de omgivande vattendragen och sjukdomsalstrarna i vattendragen.

Lammi biologiska station är belägen i Lammi i Egentliga Tavastland. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder möjligheter för mångsidig forskning och undervisning. Vid stationen kan man även ordna olika seminarier och kurser. Vem som helst kan uppleva stationens miljö med vetenskaps- och naturstigar.

Stationen är en av forskningsinfrastrukturerna vid Helsinki Institute of Life Science HiLIFE. Den uppehålls av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Muddusjärvi forskningsstation

Vid Muddusjärvi forskningsstation undersöks miljön och jordbruket i Norra Lappland.

Stationen har tillgång till 13 åkerhektar, 700 hektar skogsmark och ett vattenområde på 1 000 hektar i forskningssyfte. Muddusjärvi finns mellan de norra skogsgränserna för gran och tall. I närområdet finns även gränsen för den subarktiska björkskogszonen, där kalfjället börjar.

Muddusjärvi forskningsstation är en av de nordligast belägna agrikulturella forskningsplatserna i världen. Stationen är belägen i byn Kaamanen i Enare.

Stationen uppehålls av Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och den hör administrativt till Viks undervisnings- och försöksgård.

Taita forskningsstation

Vid Taita forskningsstation i Kenya bedrivs forskning i miljön i Östafrika ur flera olika vetenskapsperspektiv.

Vid forskningsstationen undersöks bland annat växtlighet och biodiversitet, vattendrag, markanvändning, näringsgrenar och klimatförändringen i Taigabergen och deras närmiljö. Stationen stöder forskning som främjar mål för hållbar utveckling eller hjälper bevara biodiversiteten och ekosystemen.

Taita forskningsstation är Helsingfors universitets sydligast belägna verksamhetsställe. Stationen är belägen i Taitabergen i sydöstra Kenya.

Stationen uppehålls av Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Tvärminne zoologiska station

Tvärminne zoologiska station är en marin station där mångsidig biologisk forskning på hög nivå har bedrivits ända sedan 1902.

Stationen erbjuder utmärkta möjligheter för forskning i kustekosystem, bl.a. laboratorier, forskningsfartyg, provtagningsutrustning och övrig infrastruktur. Fokusområden för forskningen är de saltfattiga kustvattnen i Finska viken samt evolutions- och populationsbiologi.

Tvärminne zoologiska station är belägen i närheten av Hangö vid Finska vikens mynning i Östersjön.  Stationen har verksamhet året runt och erbjuder mångsidiga tjänster även för arrangörer av seminarier och möten.

Stationen är en av forskningsinfrastrukturerna vid Helsinki Institute of Life Science HiLIFE. Den uppehålls av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Viks undervisnings- och försöksgård

Vid Viks undervisnings- och försöksgård bedrivs forskning i jordbruk.

Gården används i första hand för forskning och undervisning i agrikultur- och forstvetenskap vid Helsingfors universitet. På gården finns 155 hektar odlingsjord, en ladugård och 70 mjölkkor. Odlingsjorden och produktionsdjuren används för forskning i jordbruk.

Viks undervisnings- och försöksgård är kanske Finlands mest urbana lantgård. Lantgården är belägen mitt i Helsingfors på campusområdet i Vik. Gården producerar tjänster i huvudsak för forskning och undervisning.

Stationen är en av forskningsinfrastrukturerna vid Helsinki Institute of Life Science HiLIFE. Den uppehålls av Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Värriö forskningsstation

Vid Värriö forskningsstation undersöks atmosfären och ekosystemen i norr.

Största delen av forskningen vid Värriö forskningsstation har idag koppling till klimatförändringen och utgår från data från SMEAR-mätstationen i Värriö. Vid stationen samlar man även in långa observationsserier om bland annat fenologi, bär- och kottskörd samt fåglar och insekter, med vars hjälp man kan följa förändringar i skogs- och fjällnaturen i norr.

Värriö forskningsstation är belägen i Salla kommun och omges av Värriö naturreservat. Stationen producerar tjänster i huvudsak för forskare och studenter.

Stationen uppehålls av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Letade du efter detta?