Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik

Lääketieteellinen tiedekunta

Ämnet medicinsk genetiks lokaler finns i byggnaden Biomedicum Helsinki.

Ämnet har ett tätt samarbete med andra forskningsgrupper i Biomedicum som hör till fakulteten eller finansieras av Finlands Akademi samt med Folkhälsans forskningscentrum, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och forskningsgrupper vid Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM).

Ämnet medicinsk genetik har också täta kontakter till HUCS och HNS, som tillsammans erbjuder tjänster till ca 1,4 miljoner invånare i regionen och i fråga om vissa sällsynta sjukdomar till patienter i hela landet. Forskningsresultaten i genetik utnyttjas snabbt inom patientdiagnostiken och i ärftlighetsrådgivning till patienter och deras familjer.  Vi samarbetar också med många speciallaboratorier för modern genetik på Campus Mejlans.

 • Medicinsk genetik I 2.0 sp
 • Medicinsk genetik II 2.0 sp
 • Odontologisk genetik 2.0 sp
 • ABC of Medical Genetics 3.0 sp

 • Klinisk genetik

Mer information om specialistläkarutbildningen finns på Medicinska fakultetens webbplats.

Forskningen i medicinsk genetik fokuserar på följande områden:

 • identifiering av nya ärftliga sjukdomar och deras genetiska komponenter
 • identifiering av sjukdomars ärftlighet och genmutationer och/eller riskalleler för genetiska sjukdomar
 • forskning om interaktionen mellan gener och miljö
 •  geners funktion och reglering, epigenetik
 • gendiagnostik
 • tumörgenetik
 • molekylär patogenes.

Publikationer

forskningsgrupper

 

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
AL
Anna-Elina
Lehesjoki
professor
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Biomedicinska vetenskaper
PP
Päivi T
Peltomäki
professor
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
MP
Minna
Pöyhönen
professor
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
Henna
Tyynismaa
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper

Apulaisprofessori, Tutkimusohjelmayksikön johtaja

Lärare
IJ
Irma
Järvelä
klinisk lärare
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
TV
Teppo
Varilo
klinisk lärare
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Inre medicin

Forskare
MH
Marjo
Hytönen
universitetsforskare
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Veterinärvetenskap, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
Nina
Kaminen-Ahola
universitetsforskare
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi


TN
Taina
Nieminen
universitetsforskare
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Medicinsk bioteknologi
ST
Saara
Tegelberg
universitetsforskare
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi

Doktorander
MA
Meharji
Arumilli
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
EH
Emma
Hakanen
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
AK
Anni
Kauppinen
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
AK
Anni
Kivelä
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
CL
Carina
Lund
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


JN
Julia
Niskanen
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
AO
Alisa
Olkinuora
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik


MS
Milla
Salonen
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Psykologi
JV
Jussi
Vehviläinen
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik
EW
Essi
Wallén
doktorand
Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik

Chef

professor Päivi Peltomäki
paivi.peltomaki@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet