Språkteknologi

Språkteknologin, tidigare datalingvistik, är en mångvetenskaplig disciplin. Den granskar tekniska verktyg och metoder med vilka mänskligt genererade språk – tal och skrift - kan struktureras i format som kan behandlas med datorer. Några välkända språkteknologiska applikationer är automatisk stavningskontroll och korrigering av grammatiken samt automatisk taligenkänning.

Fokusområden för forskningen i språkteknologi vid Helsingfors universitet är:

  • Språkteknologi för morfologiskt rika språk
  •  Tvärspråklig språkteknologi
  • Språkteknologi för humanistiska ämnen.
Show more info
Projekt
Publikationer