Film- och televisionsforskning

Inom film- och televisionsforskningen granskas audiovisuella representationers karaktär och deras förhållande till verkligheten och andra konstformer.

Särskilt viktiga frågor är filmens och televisionens roller som samhälleliga och historiska fenomen. De teoretiska utgångspunkterna för forskningen är å ena sidan kognitiv filmforskning och formalistisk analys, å andra sidan hermeneutik och social konstruktivism.

Show more info
Publikationer